Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘Silverlight debugger’

Enable silverlight debug in firefox – Visual Studio

Đối với các Silverlight developer, khi bật project và bắt đầu code, code đã đời và gặp bug (công việc hàng ngày mà), việc làm tiếp theo là check point để debug chương trình trên Visual Studio. Và kết quả là browser chạy lên đợi mãi nó vẫn không chạy vào breakpoint mà bạn đánh dấu. Bạn tiếp tục check breakpoint nhưng vẫn gặp kết quả tương tự. Đối với 1 programmer việc không thể debug chương trình sẽ làm chậm tiến độ code xuống rất nhiều, vì chỉ 1 lỗi nhỏ bạn phải mò mẫm cả buổi.

Thử với Internet Explorer thì vẫn bình thường?!?

Mình cũng đã gặp phải vấn đề này khi làm việc với Silverlight 4 trên VS 2010, ngồi check lỗi cả buổi trời chẳng hiểu tại sao.

Nếu gặp phải tình huống tương tự thì các bạn làm như sau nhé:

  • Trên thanh địa chỉ Firefox các bạn gõ vào: about:config
  • Chọn Accept và promise
  • Trên thanh tìm kiếm các bạn gõ: npctrl
  • Bạn sẽ thấy dòng sau dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll
  • Thay đổi giá trị từ true sang false (Chỉ việc double click thoy ha)
  • Cuối cùng là :restart Firefox

Sau đó bật chương trình, check breakpoint vào đoạn chương trình cần debug. Mọi thứ trở lại bình thường.

Thủ thuật này mình tìm được từ blog của 1 developer Silverlight :

http://timheuer.com/blog/archive/2010/08/16/enable-silverlight-debugging-in-firefox-visual-studio.aspx

Advertisements