Life would be so much simple if we don't care so much

Archive for the ‘Web’ Category

Pro Silverlight 3 in C#

Hi, tìm quyển này nó bán chứ hok cho down, VN đúg là pro, toàn xài chùa 😀

Full-color graphics and screenshots throughout make Pro Silverlight 3 in C# an invaluable reference for professional developers wanting to discover the new features of Silverlight 3. Author Matthew MacDonald’s expertly crafted tutorial guides you through creating rich media applications using Silverlight in the environment you’re most productive in—no matter what the target platform.

As you learn about the features that put Silverlight in direct competition with Adobe Flash, such as rich support for 2D and 3D drawing, animations, and media playback, you’ll experience the plumbing of .NET and the design model of WPF through Silverlight–all of the same .NET technology that developers use to design next-generation Windows applications. Author Matthew MacDonald provides an expertly crafted tutorial written from professional developer to professional developer. You’ll learn to create rich media applications using Silverlight in the environment you’re most productive in–no matter what the target platform.
What you’ll learn

* Develop rich media applications using Silverlight across browsers and platforms.
* Create a project, set up a layout, and use controls.
* Handle both 2D and 3D drawing, animation, and media playback through Windows Presentation Foundation (WPF).
* Integrate web services support.
* Use Silverlight in conjunction with ASP.NET and its interactions with HTML.

Silverlight 3 is the latest iteration of Microsoft’s cross-browser technology for creating rich user experiences on the Web. Like its predecessor, Silverlight 2, it rides atop the .NET Framework for maximum ease of use and coding efficiency. The new technology carries forward much of the work that has been done before and augments it in many important respects, including support for H.264 video, major improvements to the graphics engine (including true 3D rendering), and much richer data-binding options for interfacing with other applications.

Download

Advertisements

Tìm hiểu về thẻ PARAM trong OBJECT và EMBED cho Windows Media Plugin trên web

I-Thẻ <PARAM>

Thẻ <PARAM> là một thành phần chỉ có hiệu lực với các đối tượng APPLET, EMBED và OBJECT, mục đích chính của nó là dùng để cấu hình một đối tượng đi liền với nó khi trang mới tải. Những thiết lập của thẻ <PARAM> không thể thay đổi bằng cách gọi trực tiếp nó, mà ta phải dùng một script để xử lý với đối tượng (object) chính. PARAM là chữ viết tắt của Parameter (tham số), nó là chữ ghép của 5 ký tự P-A-R-A-M, có hai ký tự trùng nhau đó là A, ngòai ra 3 ký tự còn lại thuộc số thứ 16, 18, và 13 của bảng chữ cái tiếng Anh, trong câu lệnh bạn có thể để in hoa hay thường điều có giá trị lợi dụng….

Bài này chắc hẳn sẽ có ích đối với các bạn mới tập tành làm website, nhất là wesite có chứa nội dung âm nhạc sử dụng WMP .Mục đích chính của bài viết này là tổng hợp những thông số chính thường thấy của thẻ <PARAM> trong việc cấu hình cho đối tục đích chính của bài viết này là tổng hợp những thông số chính thường thấy của thẻ <PARAM> trong việc cấu hình cho đối tượng Window Media Plugin của trình duyệt.

II-Tham số cho thẻ <PARAM> của WMP trong trình duyệt

a.<param name=”Filename” value=”Đường dẫn”>
hoặc <param name=”URL” value=”Đường dẫn”> (dùng cho WMP 9+): Liên kết một file nhạc/phim hình
b.<param name=”AutoStart” value=”True”> : Tự động chạy file
c. <param name=”ShowControls” value=”True”> : Hiện các nút điều khiển
d. <param name=”ShowStatusBar” value=”False”> : Hiện thanh trạng thái
e. <param name=”ShowDisplay” value=”False”> : Hiện các thông tin về file đang chơi
f. <param name=”AutoRewind” value=”True”> : Tự động trả về từ đầu
g. <param name=”volume” value=”100″> : Âm lượng mặc định
h. <param name=”playcount” VALUE=”1″> : Số lần lặp lại – <param name=”rate” VALUE=”0″> Tốc độ chơi nhạc (0.5 nghĩa là chậm phân nửa so với bình thường)
i. <param name=”BufferingTime” value=”15″> : Độ dài file tải về trước khi chơi (giây)
j. <param name=”enableContextMenu” VALUE=”false”> : Cho phép click phải lên player để hiện thanh công cụ
k. <param name=”PreviewMode” value=”0″> : Chỉ chơi 1 đọan ngắn của file (giây) – chế độ Preview đã được bật
l. <param name=”CanPreview” value=”false”> : Bật chế độ preview
m. <param name=”TransparentatStart” VALUE=”false”> : Màn hình media trong suốt khi bắt đầu
n. <param name=”animationatStart” value=”true”> : Hiệu ứng cửa sổ windows động trên màn hình khi file đang được tải về (có hiệu lực được chỉ khi TransparentatStart được bật)
o. <param name=”clickToPlay” value=”true”> : Nhấn vào player mới bắt đầu play
p. <param name=”balance” value=”0″> : Loa nào cho tiếng lớn hơn (0 nghĩa là cả hai như nhau)
q. <param name=”baseURL” value=””> : Gọi file dựa trên đường dẫn gốc – <param name=”invokeURLs value=”true”>Chỉ định một đường dẫn file nào đó phải mở ở cửa sổ trình duyệt
r. <param name=”captioningID” value=”true”> : Hiện tên của phụ đề
s. <param name=”currentPosition” value=”0″> : Chuyển đến vị trí nào đó của file (giây)
t. <param name=”currentMarker” value=”0″> : Chuyển đến một vị trí được định sẵn
u. <param name=”enabled value=”true”> : Có hiệu lực cho player
v. <param name=”fullScreen” value=”true”> : Chế độ hiện đầy màn hình
w. <param name=”mute” value=”true”> : Tắt tiếng
x. <param name=”uiMode” value=”mini”> : Các chế độ hiện bảng điều khiển (full,mini,none,invisible):
y. <param name=”windowlessVideo” value=”false”>Hiện hình ảnh của player trong chế độ không có cửa sổ bao bọc, thường dùng để tạo hiệu ứng
z. <param name=”stretchToFit value=”true”> : Tự động canh kích thước ảnh / video cho vừa với độ lớn của player

III-Các phiên bản của Windows Media Plugin (tham khảo)

Windows Media Player 7 – 9 – 10
clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6

Windows Media Player 6.4 ( tương thích FF )

clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95

Ví dụ

Code:

Chú ý đặc biệt:

Khi bạn sử dụng thẻ object bạn nên kèm theo thẻ vì nó sẽ hỗ trợ play cả trên firefox nữa.

Ví dụ:

Code:

Trong thẻ bạn cần thêm các giá trị như thẻ param bên trên

Ví dụ thẻ param có dạng

Code:
param name="uiMode" value="mini"

thì khi bạn đưa vào thẻ embed bạn sẽ cho là uiMode=”mini”
Khi đó ta sẽ có

Code:

Bạn làm tương tự sao cho nó giống các param bên trên nhé

(Từ nhiều nguồn!)