Life would be so much simple if we don't care so much


I-Thẻ <PARAM>

Thẻ <PARAM> là một thành phần chỉ có hiệu lực với các đối tượng APPLET, EMBED và OBJECT, mục đích chính của nó là dùng để cấu hình một đối tượng đi liền với nó khi trang mới tải. Những thiết lập của thẻ <PARAM> không thể thay đổi bằng cách gọi trực tiếp nó, mà ta phải dùng một script để xử lý với đối tượng (object) chính. PARAM là chữ viết tắt của Parameter (tham số), nó là chữ ghép của 5 ký tự P-A-R-A-M, có hai ký tự trùng nhau đó là A, ngòai ra 3 ký tự còn lại thuộc số thứ 16, 18, và 13 của bảng chữ cái tiếng Anh, trong câu lệnh bạn có thể để in hoa hay thường điều có giá trị lợi dụng….

Bài này chắc hẳn sẽ có ích đối với các bạn mới tập tành làm website, nhất là wesite có chứa nội dung âm nhạc sử dụng WMP .Mục đích chính của bài viết này là tổng hợp những thông số chính thường thấy của thẻ <PARAM> trong việc cấu hình cho đối tục đích chính của bài viết này là tổng hợp những thông số chính thường thấy của thẻ <PARAM> trong việc cấu hình cho đối tượng Window Media Plugin của trình duyệt.

II-Tham số cho thẻ <PARAM> của WMP trong trình duyệt

a.<param name=”Filename” value=”Đường dẫn”>
hoặc <param name=”URL” value=”Đường dẫn”> (dùng cho WMP 9+): Liên kết một file nhạc/phim hình
b.<param name=”AutoStart” value=”True”> : Tự động chạy file
c. <param name=”ShowControls” value=”True”> : Hiện các nút điều khiển
d. <param name=”ShowStatusBar” value=”False”> : Hiện thanh trạng thái
e. <param name=”ShowDisplay” value=”False”> : Hiện các thông tin về file đang chơi
f. <param name=”AutoRewind” value=”True”> : Tự động trả về từ đầu
g. <param name=”volume” value=”100″> : Âm lượng mặc định
h. <param name=”playcount” VALUE=”1″> : Số lần lặp lại – <param name=”rate” VALUE=”0″> Tốc độ chơi nhạc (0.5 nghĩa là chậm phân nửa so với bình thường)
i. <param name=”BufferingTime” value=”15″> : Độ dài file tải về trước khi chơi (giây)
j. <param name=”enableContextMenu” VALUE=”false”> : Cho phép click phải lên player để hiện thanh công cụ
k. <param name=”PreviewMode” value=”0″> : Chỉ chơi 1 đọan ngắn của file (giây) – chế độ Preview đã được bật
l. <param name=”CanPreview” value=”false”> : Bật chế độ preview
m. <param name=”TransparentatStart” VALUE=”false”> : Màn hình media trong suốt khi bắt đầu
n. <param name=”animationatStart” value=”true”> : Hiệu ứng cửa sổ windows động trên màn hình khi file đang được tải về (có hiệu lực được chỉ khi TransparentatStart được bật)
o. <param name=”clickToPlay” value=”true”> : Nhấn vào player mới bắt đầu play
p. <param name=”balance” value=”0″> : Loa nào cho tiếng lớn hơn (0 nghĩa là cả hai như nhau)
q. <param name=”baseURL” value=””> : Gọi file dựa trên đường dẫn gốc – <param name=”invokeURLs value=”true”>Chỉ định một đường dẫn file nào đó phải mở ở cửa sổ trình duyệt
r. <param name=”captioningID” value=”true”> : Hiện tên của phụ đề
s. <param name=”currentPosition” value=”0″> : Chuyển đến vị trí nào đó của file (giây)
t. <param name=”currentMarker” value=”0″> : Chuyển đến một vị trí được định sẵn
u. <param name=”enabled value=”true”> : Có hiệu lực cho player
v. <param name=”fullScreen” value=”true”> : Chế độ hiện đầy màn hình
w. <param name=”mute” value=”true”> : Tắt tiếng
x. <param name=”uiMode” value=”mini”> : Các chế độ hiện bảng điều khiển (full,mini,none,invisible):
y. <param name=”windowlessVideo” value=”false”>Hiện hình ảnh của player trong chế độ không có cửa sổ bao bọc, thường dùng để tạo hiệu ứng
z. <param name=”stretchToFit value=”true”> : Tự động canh kích thước ảnh / video cho vừa với độ lớn của player

III-Các phiên bản của Windows Media Plugin (tham khảo)

Windows Media Player 7 – 9 – 10
clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6

Windows Media Player 6.4 ( tương thích FF )

clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95

Ví dụ

Code:

Chú ý đặc biệt:

Khi bạn sử dụng thẻ object bạn nên kèm theo thẻ vì nó sẽ hỗ trợ play cả trên firefox nữa.

Ví dụ:

Code:

Trong thẻ bạn cần thêm các giá trị như thẻ param bên trên

Ví dụ thẻ param có dạng

Code:
param name="uiMode" value="mini"

thì khi bạn đưa vào thẻ embed bạn sẽ cho là uiMode=”mini”
Khi đó ta sẽ có

Code:

Bạn làm tương tự sao cho nó giống các param bên trên nhé

(Từ nhiều nguồn!)

Advertisements

Comments on: "Tìm hiểu về thẻ PARAM trong OBJECT và EMBED cho Windows Media Plugin trên web" (1)

  1. Nguyễn Duy Điềm said:

    Bạn có thể phân tích kĩ hơn được không bạn. Ví dụ như cách đặt code của các thẻ và như thế nào. Hoặc là cách định dạng các playlist của nó trong trang web nữa> Tks b nhiều!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: