Life would be so much simple if we don't care so much


Các bài lab căn bản về mạng máy tính:

  • Lab 1:Bấm cáp UTP
  • LAB 2:GIAO THỨC IP
  • LAB 3: CẤU HÌNH GIAO THỨC IP
  • LAB 4:Phân tích gói dữ liệu
  • LAB 5:DỊCH VỤ NNTP VÀ FTP
  • LAB 6:DỊCH VỤ DNS, SMTP VÀ POP3
  • LAB 7: SOCKET UDP

Download tại đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: